Gelecek Partisi’nin ekonomi kurmayları göz dolduruyor

14.01.2020 / 16:16

Gelecek Partisi’nin ekonomi kurmayları göz dolduruyor

Kamusal ekonomik faaliyetlere -genel olarak da devletin işleyişine- vâkıf olduğu gibi KOBİ’lerin dertlerini de iyi bilen, küresel finansal sistemi yakından tanıdığı gibi reel sektörü de içeriden tanıyan, hem bürokrasi ve siyaset kültürüne hem de girişimcinin dertlerine aşina bir kadroyla karşı karşıyayız.

 

ANKARA EKPRESİ

 

Gelecek Partisi’nin ekonomi kurmayları İbrahim Turhan, Serkan Özcan, Kerim Rota ve Mustafa Mente, geçenlerde basın mensuplarıyla bir araya gelip, kısa ve öz ama dört başı mamur bir “Ekonomi Bildirgesi” açıkladı.

 

“Hafriyat, AVM, Rezidans üçgeninin rant düzeni, kişi başına milli geliri 2007’nin altına getirdi” tespitiyle başlayan bu bildirgede, Türkiye’nin yaşadığı “yakın tarihinin en yakıcı iktisadi krizi” ana hatlarıyla (rantiye belası, işsizlik belası, yoksulluk / dar gelirlilik belası, enflasyon belası ve bunların kaynağı olan kötü yönetim belası) tahlil edilip yaramıza bir güzel tuz basıldıktan sonra, sadra şifa faslına geçiliyor. O faslın ilk cümlesi bir nefes sıhhat gibi: “Ekonomide aşılamayacak hiçbir sorun olmadığını düşünüyoruz.” Devamındaki cümleleri de okuyalım, karamsarlığa şifa niyetine: “Siyasetimizin temel amacı insan onurunu korumak ve yüceltmektir. Ekonomi alanında da bu amaç doğrultusunda çalışacak, toplumumuzun insanlık onuruna yaraşır bir yaşam standardına ulaşmasının önündeki bütün engelleri ortadan kaldıracağız. Bu hedefe, meselelere hâkim, liyakat sahibi bir ekiple ulaşabileceğimize inanıyoruz.”

 

Bildirgede sunulan çözüm formülünün özeti: İsrafı, devlet eliyle zenginleşmeyi, kartelleşmeyi ve keyfi müdahaleleri önleyen; piyasa ekonomisine bağlılık içinde nesnel ve genel kurallar koyan ve bu kurallara uygunluğu denetleyen, ama denetimi asla bir baskı ve tehdit unsuru olarak kullanmayıp tarafsızca ve nesnel ilkeler çerçevesinde gerçekleştiren; denetleyici ve düzenleyici kurumların bağımsız, etkin ve güvenilir olmasının önündeki engelleri kaldıran; kayırmacılık ve nepotizme müsaade etmeyerek sağlıklı bir yatırım ortamı oluşturan; kamu gücünü ve malını emanet bilip şeffaflığı ve hesap verebilirliği hakim kılan yeni bir ekonomi yönetimi.

 

İyi hoş da, bunları herkes söyleyebilir; Gelecek Partisi’nin ekonomi kurmaylarının bunları teoriden pratiğe geçirebilecek derecede “meselelere hakim, liyakat sahibi bir ekip” oldukları ne malum?

 

Bir bakalım hele, neyin nesidir bu takım:

 

İbrahim Turhan, akademisyen olarak başladığı kariyerine Merkez Bankasında devam etmiş, küresel kriz döneminde Türkiye’yi G-20 başta olmak üzere uluslararası platformlarda temsil etmiş, Borsa İstanbul’un kurucu başkanlığını yapmış, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkan Vekili ve Başbakan Başdanışmanı görevlerinde bulunmuş bir ekonomist.

 

Kerim Rota, hazine yönetimi konusunda yetkinliğini piyasada herkesin tartışmasız kabul ettiği, aynı zamanda toplumsal sorumluluk projelerine verdiği gönüllü destekle de tanınan duayen bir bankacı. 

 

Serkan Özcan, BDDK’da Başkan Danışmanı olarak bürokrasiyi, biri kamu diğeri özel iki bankada üst düzey yönetici olarak bankacılığı, kurup başarıyla yönettiği kendi şirketi ile sermaye piyasalarını iyi bildiğini kanıtlamış bir yönetici-iş insanı. Çocukluk yıllarında kendi şirketlerinde başlayan girişimcilik deneyimini bugün de sürdürüyor.

 

Mustafa Mente, TÜSİAD, TİM ve DEİK gibi iş dünyasının en önemli sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik yapmış, uluslararası projelerde görev almış, ticaret konusunda yetkin bir uzman.

 

Masanın her tarafında oturmuş, farklı ve birbirinden kıymetli deneyimleri meczetmiş, kamusal ekonomik faaliyetlere -genel olarak da devletin işleyişine- vâkıf olduğu gibi KOBİ’lerin dertlerini de iyi bilen, küresel finansal sistemi yakından tanıdığı gibi reel sektörü de içeriden tanıyan, hem bürokrasi ve siyaset kültürüne hem de girişimcinin dertlerine aşina bir kadroyla karşı karşıyayız.

 

Etkileyici.

 

O basın toplantısında sergiledikleri uyum ve en zorlu sorulara bile hiç teklemeden, kolayca ve ikna edici şekilde cevap verebilmeleri de etkileyiciydi.

 

Bu kadro kamuoyunda tanındıkça, Gelecek Partisi ekonomik sorunların çözümünün adresi olarak öne çıkabilir.