Sosyal medyaya düzenleme konusunda çıngarın çıktığı yer

02.07.2020 / 15:44

Sosyal medyaya düzenleme konusunda çıngarın çıktığı yer

ANKARA EKSPRESİ

 

Berat-Esra Albayrak’ın yeni bir çocuğu dünyaya geldi. İsmi Hamza Salih. Hoş geldi sefa getirdi. Allah, ismiyle müsemma kılsın, salih kullarından eylesin. Annesine babasına göz aydınlığı dileriz.

 

Twitter’da bazı ahlâksızlar bu doğum haberi üzerine Albayrak ailesine iğrenç laflar ettiler. Şükür ki o laflar yüz binlerin tepkisinde boğuldu. Ve şükür ki o yüz binlerin içinde iktidar muhalifleri de çokça vardı. Bir avuç bedhahın çirkinliği, maşeri vicdan seferberliğinin güzelliği karşısında un ufak oldu.

 

Sivil inisiyatif iyi güzel ama sosyal medya sahasında kişilik haklarını korumaya ve kamu yararını gözetmeye matuf kanuni düzenlemeler de gerekmiyor mu? Buna prensipte itiraz edecek kimse olmasa gerek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuyla ilgili dünkü konuşması infial uyandırdıysa, prensip meselesinin ötesinde bir gayeye matuf olarak görüldüğü için uyandırdı.

 

Erdoğan dedi ki: “Niçin Youtube, niçin Twitter, niçin Netflix, niçin şu bu gibi sosyal medyalara karşı olduğumuzun ne demek olduğunu anlıyor musunuz? İşte bu ahlâksızlıkları ortadan kaldırabilmek için… Yalanın, iftiranın, kişilik haklarına saldırının, itibar suikastlerinin alıp başını gittiği bu mecraların bir düzene sokulması şarttır. Bu millete, bu ülkeye bu tür mecralar yakışmıyor. Onun için de bir an önce biz bunları parlamentomuza getirip ve parlamentomuzdan, sevgili vatandaşlarım, biz bu tür sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını, kontrol edilmesini istiyoruz.”

 

Konuşmasında söz konusu sosyal medya mecralarının tümüne karşı oldukları yönünde sarih ifadeler var; bunların “tamamen kaldırılmasını” istediklerini de açıkça söylemiş bulundu Erdoğan. Ve haliyle ‘Erdoğan sosyal medyayı kapatmak istiyor’ dendi. İktidar sözcüleri ise, konuşmada geçen “bu mecraların bir düzene sokulması” ve “kontrol edilmesi” ifadelerine dikkat çekerek, konunun bundan ibaret olduğunu, kapatmanın söz konusu olmadığını, Erdoğan’ın sözlerinin çarpıtıldığını söylüyorlar. Çarpıtma yok. ‘Düzene sokmak istiyor’ dedirtebildiği gibi ‘Kapatmak istiyor’ da dedirtebilen gelgitli bir konuşma var ortada. Ama öyle olmasaydı, konuşmada ‘Kapatmak istiyor’ dedirtebilen ifadeler yer almasaydı da, muhalif görüşleri bastırmaya yönelik yeni bir hamle algısı yüzünden yine çıngar çıkardı.

 

Başka birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de sosyal medya mecralarının -yaptırım gücünü haiz- ahlâkî kurallarla çerçevelenmesi arzusu ve talebi tabii ki yerindedir. Mesele, o kuralları koyan ve uygulayan iradenin ölçülü davranıp davranmayacağı, “kamu yararı” prensibini suiistimal edip etmeyeceğidir. İktidar bu konuda itimat telkin etmiyor ve çıngar asıl buradan çıkıyor.