Just do it!

19.02.2020

Mehmet Akif'in çağrısına uyup asrın idrakine İslam'ı söylet deseler bir markanın sloganını ödünç alıp "Just do it" derdim.

 

Belki bu yüzden Seyyid Kutup'un Yoldaki İşaretleri'ni okuduğumda da beni en çok heyecanlandıran, kitabın arkasındaki şu pasaj olmuştu:

 

"Bu inancı benimseyenlerin sayısı üç kişiye ulaşınca, o inancın bizzat kendisi onlara şöyle der: Siz şimdi bir cemaatsiniz, bağımsız bir İslam cemaati."

 

Kutup'un cahiliye toplumundan kalın çizgilerle ayırdığı bağımsız bir cemaat!

 

Hem de hemen şimdi. İktidar olmayı, seçimle işbaşına geçmeyi, adamlarını belirli kadrolara yerleştirmeyi beklemeden!

 

Bu cahiliye kavramının okur yazarlıkla ilgisi yok.

 

Üçüncü kişiyi maalesef hiç bulamadım, ama İslam'ın vaaz ettiği hemen, şimdi düsturu beni hep çok heyecanlandırdı.

 

Vahyin tedrici bir metodolojisi olsa da Resulullah'ın ilk gün ve son gününde hep aynı olan cahiliyeye karşı tavrını hep coşkuyla hatırladım.

 

Daha tebliğin ilk günlerinde "Ben sizin inandığınıza inanmam, siz de benim inandığıma inanmazsınız" deyişine hayran oldum.

 

Yeryüzü belki de böylece selam yurdu, yani barış yurdu olacaktı.

 

Belki önce yüreklerimiz, sonra üç kafadarın masası, sonra evimiz, mahallemiz barış yurdu olacaktı.

 

"Biz üç kişiydik" diyebileceğim bir anım olmadı hiç.

 

Ama tek başıma kalsam da selam dilemeyi, selam vermeyi, selamı tesis etmeyi hem sevdim, hem de canıma minnet bildim.

 

Barış vaadeden bir dinin mensubu olup, daha ilk karşılaşmada barış dilemek pek çoğuna alelade bir rutin gelse de bendeniz fevkalade anlamlar yükledim.

 

Hemen yapmaya başlanacak en güzel şeydi selam!

 

Selam sadece dosta verilir sananlar, düşmanla önce selamı kesenler.

 

Belki de selama en çok ihtiyaç duyacağınız kişi "düşmanınız", belki sevmedikleriniz.

 

Barış dilemek.

 

Kur'an'da Rahmanın kulları diye anılan zümrenin alameti farikası olan bir tavır var, hakk teala her birimize nasip etsin:

 

"Cahiller kendilerine sataştıklarında, 'selam' deyip geçerler."

 

Bu selamın manası ne ola ki?

 

Sadece lafzi bir tavır olmadığı kesin!

 

Selam dilemek, belki düşmanlıklara rağmen vuku bulacak, farklılıklara rağmen vuku bulacak bir barış ortamı dilemektir.

 

Allahu alem!

 

Resullah da "selamı yayınız" buyurmuyor muydu?

 

Just do it derken ben de biraz bunu kastettim...

 

Selam!