Kayıp kardeşi ile konuşan adam: Yücel Sarıçakmak

16.07.2020

Fransızca yazan Rumen deneme yazarı Emil Michel Cioran (1911-1995) diyor ki:

 

Benim gözümde bir yazar ancak onu tekrar okuyorsak vardır. Birini sevdiğimi ya da okuduğumu söylediğim zaman, onu tekrar okumuşum demektir. Birçok kez. Bir kitabı bir kere okumuş olmanın hiçbir anlamı yoktur. Mesela Dostoyevski'yi çok iyi tanıyorum, onu beş veya altı kere okudum. Ya da Shakespeare'i. Bir şeyi bir kere okumak, bir şeyle tanışmaktır, o kadar. Hayatımda önemi olan tüm yazarları tekrar tekrar okudum.

 

Tekrar okumanın önemini Kemal Tahir, Don Kişot romanı üzerinden şu sözlerle anlatıyor:

 

30 yaşındayım. Don Kişot’u iki defa okudum. Üçüncü defa elli yaşında okuyacağım. İşte kitap budur.”

 

Dostoyevski’yi beş veya altı kere okuduğunu söyleyen Cioran ve Kemal Tahir’i Yücel Sarıçakmak ile tanıştırmak isterdim.

 

Sarıçakmak da hayatında önemi olan yazarları tekrar tekrar okumuş.

 

Ama ne okumak…

 

Sezai Karakoç’un Gün Doğmadan’ını altısı yazarak olmak üzere 41 (yazı ile kırk bir) kere...

 

(Yücel Sarıçakmak’a 41 kere maşallah…)

 

İsmet Özel’in Erbain’ini dördü yazarak olmak üzere toplam 37 kere…

 

Dostoyevski’nin bütün eserlerini en az 11 kere olmak üzere, defalarca…

 

Ankara’da yaşayan Sarıçakmak, dostlarını arayıp “ne okuyalım” diye sorar.

 

Kalbin Kayıp Kardeşi adlı bir şiir kitabı olan Yücel Sarıçakmak’ı arkadaşı Mehmet Aycı şu cümlelerle tanıtıyor:

 

Yücel Sarıçakmak… 1970 doğumlu, Kızılcahamamlı…

 

Yeni Sıla, Mülkiye, Kadın ve Aile, Yedi İklim, İkindi Yazıları, Yeni Dergi, İktibas ve Şizofrengi dergilerinde yazdı.

 

Sonra yazmayı bıraktı, sadece konuşmaya başladı.

 

(…)

 

Kayıp kardeşi ile konuşur.

 

Saçları, sakalları, gözleri şizof-rengi.

 

Her insanın gizli taşıdığı, farkına varamadığı saklı bilgeliler avcısı…

 

Bir niyet bilir:  İyi. Önü, ardı, kötüsü, grisi yok!

 

Şair…

 

Kalbin Kayıp Kardeşi tek kitabı… O kayıp kardeşle konuşur, kayıp kardeş de kalbiyle…

 

Yüzünde bir dağ yükselirken bir dağ yıkılıyor. Yıkılan dağdan yeni bir dağ inşa ediyor gülümsemeyle.

 

Yüzünde bir ormanda geyikler can çekişirken bir bahçe inşa ediyor öbür yüzüne…

 

Yüzü kâinatın bütün hâlleri…

 

 

Kemal Tahir ve Cioran’ı Yücel Sarıçakmak ile tanıştırma imkânımız kalmadı ama sizlere tanıtmış olduk…

 

Yücel Sarıçakmak hâlâ arkadaşlarını arayıp onlara “ne okuyalım” diye soradursun biz daha onun Kalbin Kayıp Kardeşi’ni bulup okuyacağız.

 

En azından iki defa…