Matbuat, basın, medya ve nihayet sosyal medya. Eyvah!

30.06.2020

Bedii Faik, Matbuat Basın Derkeen… Medya adlı dört ciltlik gazetecilik hatıralarından müteşekkil kitabında matbuattan medyaya uzanan bir dönemin şahitliğini yaparken pek çok gazetecinin yanı sıra cumhuriyetin ilanından sonra Babıali gazetelerinin neredeyse hepsinde yazan Nizameddin Nazif Tepedelenlioğlu’nu da anlatır.

 

Nizameddin Nazif’i anlatırken aktardığı bir hikâye var ki pek enteresan…

 

Nizameddin Nazif Bey, Son Telgraf gazetesinin mürettiphanesinde dört dizgi makinesinin ortasında durup bir orkestra şefi edasıyla dizgicilerin birine ertesi günü çıkacak makalesini, ötekine yazdığı romanın devamını, üçüncüsüne fıkrasını ve dördüncüye de Gece Postası’na o akşam yetişmesi gereken, bir başka tefrikayı irticalen yazdırmaktadır:

 

Birine bir paragraf yazdırdıktan sonra, diğerine sıra geldi mi soruyor:

 

“Nerede kalmıştık?”

 

Dizgici satıra bakıp heceliyordu:

 

“Mualla eteklerini çekiştirerek ayağa kalktı…”

 

Ve bizimki hemen devam ediyordu:

 

“Bu sıra Kenan cep saatini yelek cebine yerleştirirken, saatinin zinciri ucundaki güzel madalyonu eliyle okşayarak düşünceye dalmıştı. Aklında bir yıl öncesinin o korkunç kış gecesindeki macera…”

 

Haydi bu defa yandaki makineye:

 

“Nerede kalmıştık?”

 

“Şey efendim, Başbakan Hasan Saka’ya bir tek tavsiyemiz olabilir…”

 

Ve üstat hiç duraksamadan devam ediyordu:

 

“Kendinize olduğu kadar, başarılarınıza bel bağlamış bir partiye ve o partinin etrafında halkalanmış kitlelere de güvenmek…”

 

Bedii Faik bir piyes gibi seyrettiği bu sahnenin ertesi günü ilk iş olarak Son Telgraf ve Gece Postası’nı “insafsız bir kusur bulma hırsıyla” eline alır. Netice: Bir tek düşüklük, bir tek kopukluk ve en ufak bir sekme yoktu!

 

Bâbıâli’de “Deli Nizam” namıyla maruf Nizameddin Nazif Bey ertesi gün yayımlanacak dört ayrı yazıyı irticalen kusursuz yazdırırken günümüzdeki bazı meslektaşları sosyal medyada en ufak imla kaidelerine riayet etme zahmetine katlanmadan okunduktan hemen sonra unutulacak cümleler döktürüyorlar.

 

Matbuat, basın, medya ve nihayet sosyal medya…

 

Yazı aleminde inkişaf devam ediyor!